لباس مناسب برای ورزش با تردمیل :

برای ورزش با تردمیل توصیه میشود که از کفش های مخصوص پیاده روی و لباس کتان یا نخی استفاده نمایید ، در زمان ورزش با لباس های پشمی باعث تولید الکتریسیته ساکن در بدن شده و هنگام تماس دست با دستگاه باعث ایجاد شوک در بدن و دستگاه شده و گاه ممکن است باعث خرابی قطعات الکترونیکی دستگاه نیز گردد.