نحوه ارسال محصولات

کالاهای خریداری شده توسط شرکت های حمل و نقل زمینی  (باربری – تیپاکس – پیام ) به آدرس خریدار ارسال میگردد